Wyszukaj kierunek

Poziom
Typ

Studia drugiego stopnia

A
Administracja
drugiego stopnia stacjonarne
Administracja
drugiego stopnia niestacjonarne
B
Biologia
drugiego stopnia stacjonarne
Biologia
drugiego stopnia niestacjonarne
Biotechnologia
drugiego stopnia stacjonarne
Biotechnologia
drugiego stopnia niestacjonarne
D
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
drugiego stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
drugiego stopnia niestacjonarne
E
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
drugiego stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
drugiego stopnia niestacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna
drugiego stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna
drugiego stopnia niestacjonarne
F
Filologia o spec. filologia angielska
drugiego stopnia stacjonarne
Filologia o spec. filologia angielska
drugiego stopnia niestacjonarne
Filologia o spec. filologia rosyjska
drugiego stopnia stacjonarne
Filologia o spec. filologia stosowana z językiem niemieckim
drugiego stopnia stacjonarne
Filologia o spec. filologia stosowana z językiem niemieckim
drugiego stopnia niestacjonarne
Filologia o spec. germanistyka
drugiego stopnia stacjonarne
Filologia o spec. germanistyka
drugiego stopnia niestacjonarne
Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim
drugiego stopnia stacjonarne
Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.niemieckim
drugiego stopnia stacjonarne
Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.rosyjskim
drugiego stopnia stacjonarne
Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.niemiecki z j.rosyjskim
drugiego stopnia stacjonarne
Filologia polska
drugiego stopnia stacjonarne
Filologia polska
drugiego stopnia niestacjonarne
Filozofia
drugiego stopnia stacjonarne
Filozofia
drugiego stopnia niestacjonarne
Fizyka
drugiego stopnia stacjonarne
Fizyka
drugiego stopnia niestacjonarne
G
Geografia
drugiego stopnia stacjonarne
Geografia
drugiego stopnia niestacjonarne
H
Historia
drugiego stopnia stacjonarne
Historia
drugiego stopnia niestacjonarne
I
Inżynieria materiałowa
drugiego stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa
drugiego stopnia niestacjonarne
K
Kulturoznawstwo
drugiego stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo
drugiego stopnia niestacjonarne
M
Matematyka
drugiego stopnia stacjonarne
Matematyka
drugiego stopnia niestacjonarne
Mechatronika
drugiego stopnia stacjonarne
Mechatronika
drugiego stopnia niestacjonarne
P
Pedagogika
drugiego stopnia stacjonarne
Pedagogika
drugiego stopnia niestacjonarne
Politologia
drugiego stopnia stacjonarne
Politologia
drugiego stopnia niestacjonarne
T
Turystyka krajoznawcza i kulturowa
drugiego stopnia stacjonarne
Turystyka krajoznawcza i kulturowa
drugiego stopnia niestacjonarne
W
Wychowanie fizyczne
drugiego stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne
drugiego stopnia niestacjonarne
Z
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
drugiego stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
drugiego stopnia niestacjonarne