Wsparcie dla studentów

Każdego roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przeznacza dla swoich studentów kilkanaśnie milionów złotych, udzielając wsparcia w postaci stypendiów oraz dofinansowania do nauki. Studentów, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi nagradzamy dodatkowo. Możecie również liczyć na dopłatę do mieszkania, stancji czy pokoju w akademiku. Dla studentów mających szczególnie trudną sytuację finansową mamy nie tylko stypendia socjalne, ale także znaczące zapomogi. Wszystkich odpowiedzi na pytania, jak znaleźć wsparcie finansowe i gdzie szukać pomocy udzieli nasz Dział Spraw Studenckich i Rekrutacji. 

Sam proces starania się o stypendium jest łatwy i odbywa się elektronicznie. O stypendia starać się można już na początku roku akademickiego. Nasi studenci są na bieżąca informowani o uruchomieniu systemu stypendialnego. Informacje znajdziecie na portalu ukw.edu.pl lub na naszym FanPage'u www.facebook.com/ukwbydgoszcz.

Dodatkowo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dba o to, aby studenci naszej uczelni mogli zjeść coś smacznego w dobrej cenie nie wychodząc z uczelni. Słynna już stołówka „u Niny” zaprasza na wyśmienite, domowe obiady, które zostały już docenione przez kilka pokoleń.  

Składanie wniosków o przyznanie stypendium

Wnioski o przyznanie stypendium (stypendium socjalne i specjalne) składa się przez Internet. System do obsługi stypendiów jest dostępny pod adresem www.stypendia.ukw.edu.pl i jest aktywny na początku każdego roku akademickiego. Terminy składania wniosków (w tym czas aktywności systemu) są podawane na stronie głównej uczelni w sekcji "Aktualności".

 Proces ubiegania się o stypendia obsługiwany jest przez Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich.  Pracownicy Działu zawsze chętni do pomocy kandydatom i studentom udzielą Wam wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich m.in.:

 • koordynuje i prowadzi całokształt spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym również obcokrajowców, asystentów-stażystów i innych;
 • częściowo opracowuje plan wpływów i wydatków funduszu pomocy materialnej dla studentów;
 • prowadzi całokształt spraw związanych z przydziałem miejsc w domach studenckich;
 • prowadzi sprawy i dokumentację związaną z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów oraz ubezpieczeniem studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (w ramach zawartej umowy);
 • współpracuje z Samorządem Studenckim i innymi organizacjami studenckimi. 

Progi stypendialne

Progi stypendialne stypendium socjalnego w poprzednim roku akademickim (2017/2018) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

 • 0 - 200,00 zł (miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie) - 550,00 zł
 • 200,01 - 400,00 zł (miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie)  - 450 zł
 • 400,01 - 602,00 zł (miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie) -  400 zł
 • 602,01 - 895,70 zł (miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie) - 250 zł
 • 895,71 - 1043,90 zł (miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie) - 200 zł 

Dodatek mieszkaniowy wynosi 250 zł, a stypendium specjalne - 500 zł.

Uczelniana Komisja Stypendium Rektora ustaliła wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów, wynosi 600 zł bez podziału na progi. Osoby, które otrzymały stypendium mają informację: przyznane na swoim koncie w USOSweb. 

Akademiki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ma dla swoich studentów dwa nowoczesne domy studenta. „Romek” i „Atomek”, bo tak nazywają się akademiki UKW, a w nich pokoje dwuosobowe. W każdym pokoju, jak i na całym terenie akademików studenci UKW mają bezpłatny dostęp do Internetu.  

Aby starać się o miejsce w domu studenta, musisz po pierwsze mieć status studenta. Pierwszeństwo w ubieganiu się o dom studenta mają studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jeśli po rekrutacji zostają wolne miejsca w akademikach, studenci pozostałych uczelni również mogą ubiegać się o miejsce w „Romku” lub „Atomku”.

Wysokość opłat za zakwaterowanie w domach studentach w roku akademickim 2017/2018 wynosi miesięcznie:

 • studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:
  • za miejsce w pokoju jednoosobowym - 380 zł,
  • za miejsce w pokoju dwuosobowym - 320 zł,
  • za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta - 46 zł.
 • studenci z pozostałych uczelni:
  • za miejsce w pokoju jednoosobowym - 403 zł,
  • za miejsce w pokoju dwuosobowym:
   • studenci z Collegium Medicum UMK - 334 zł z obowiązujaca stawką Vat,
   • studenci z pozostałych uczelni - 360 zł z obowiązujaca stawką Vat,
   • za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta - 51 zł obowiązujaca stawką Vat,.

Wysokość opłat za zakwaterowanie w pokojach rotacyjnych w domach studenta wynosi:

 • dla studentów stacjonarnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:
  • za pięć pierwszych dób za dobę - 25 zł,
  • za każdą następną dobę, po upływie piątej doby, do trzydziestu dób włącznie za dobę - 12 zł.
 • dla studentów studiów niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:
  • za pięć pierwszych dób - 40 zł za dobę ,
  • za każdą następną dobę, po upływie piątej doby, do trzydziestu dób włącznie - 12 zł za dobę.
 • dla studentów innych uczelni i pozostałych osób - 45 zł za dobę z obowiązująca stawką podatku Vat.

Dodatkowe wsparcie dla naszych studentów 

Wyróżniający się studenci studiów stacjonarnych UKW, osiągający sukcesy w działalności naukowej lub sportowej, wskazani przez Rektora na dany rok akademicki, wnoszą opłatę za miejsce w pokoju dwuosobowym w wysokości 208 zł. 

Akademiki w okresie wakacyjnym;

Opłaty za akademiki (Dom Studenta nr 1 przy ul. Łużyckiej 24 i Dom Studenta nr 2 przy ul. Łuzyckiej 21) w okresie przerwy wakacyjnej od 1 lipca do 30 września wynoszą:

 • dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:
  • za pięć pierwszych dób - 20 zł za dobę,
  • za każdą nastepną dobę, po upływie piatej, do trzydziestu włącznie za dobę - 10 zł
  • za cały miesiąc i więcej - opłata zgodnie z par. 1 ust. 1 zarządzenia
 • dla kandydatów na studia, studentów pozostałych uczelni i innych osób - za dobę 33 zł z obowiązującą stawką podatku Vat. 
Kontakt:

Dom Studenta nr 1 Romek
ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 20 43; 52 341 08 32
Dom Studenta nr 2 Atomek
ul. Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 20 41; 52 341 20 49


Dlaczego UKW?