Informatyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2300 zł za semestr
Studia stacjonarne inżynierskie trwają 3,5 roku
Studia niestacjonarne inżynierskie trwają 4 lata

Zostań najbardziej poszukiwanym specjalistą na rynku!

Jaki jest najbardziej deficytowy zawód na rynku? Odpowiedź jest banalna – informatyk. Pracodawcy poszukują jednak wykwalifikowanych specjalistów, a w zdobyciu odpowiednich umiejętności pomogą Ci nasze studia. Jeżeli masz podstawową wiedzę o sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, chcesz rozwijać swoje umiejętności i łakniesz odkrywania, a przede wszystkim – tworzenia nowych systemów informatycznych, to skieruj swoje kroki na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Studia informatyki służą poznawaniu szeregu programów wykorzystywanych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Nauka programowania obejmuje języki C++, C#, Delphi, Java, PHP. Na zajęciach wykorzystywane jest m.in. oprogramowanie Oracle, Solid Works, AutoCad, Derive, Matlab, pakiety biurowe (Microsoft Office, Open Office); z zakresu grafiki, przetwarzanie obrazów i multimediów – programy Audacity, GIMP, Corel Draw. W ramach systemów zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych obszarach działalności - systemy IFS Application, interLAN, GTJ 2000, EdgeCAM. Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio.NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Część zajęć prowadzona jest w ramach programu Microsoft IT Academy, mającego na celu przygotowanie studentów do zdania egzaminu certyfikacyjnego MCP. Studenci uzyskują także bezpłatny dostęp do szeregu materiałów e-learningowych programu IT Academy Student Pass. W ramach kierunku Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić program studiów na kierunku informatyka o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

Specjalności:

 • Sieci i systemy rozproszone: na tej specjalności poznasz technologie mobilne, sieci i sterowniki przemysłowe. Dowiesz się co to przetwarzanie równoległe i rozproszone, sieci komputerowe II, systemy rozproszone, programowanie w aplikacjach użytkowych, rozproszone systemy baz danych, technologie mobilne i rozproszone na platformie.net, a także rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne.
 • Systemy informatyczne w technice i środowisku: na tej specjalności poznasz symulacje układów i procesów, podstawy modelowania materiałów i zjawisk, narzędzia modelowania w technice i środowisku. Zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawy analizy danych eksperymentalnych, komputerowego wspomagania pomiarów, wizualizacji i monitorowania procesów.
 • Progamowanie aplikacji biznesowych: Student tej specjalności zdobędzie uniwersalne kompetencje z zakresu programowania oraz szczegółową wiedzę z zakresu wybranych, szeroko stosowanych technologii programowania, a także umiejętności budowy i rozwoju biznesowych aplikacji komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań biznesowych. Program specjalności został opracowany z inicjatywy i przy udziale pracodawców zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Informatycznym. Partnerami tego kierunku są firmy specjalizujące się w rozwoju i implementacji nowych technologii, m.in. ATOS, Logon, Nokia Bydgoszcz, TKomp. Porozumienie o wspólnym prowadzeniu przedmiotów tej specjalności podpisały Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz Bydgoski Klaster Informatyczny. Zajęcia będą odbywały się na UKW oraz na UTP. Specjalność jest prowadzona wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po informatyce na UKW?

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia informatyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia inżynierskie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Już Twoja praca inżynierska może otworzyć Ci furtkę do wymarzonej firmy, bo powinna ona dotyczyć konkretnych rozwiązań zaproponowanych przez Ciebie jak na przykład system zarządzania nieruchomościami czy wydawnictwem. Z takim dyplomem i swoją wizytówką znalezienie wymarzonej pracy wyda Ci się proste, zarówno w firmie informatycznej jak i każdej innej, gdzie wykorzystywane są systemy informatyczne.

Warto studiować informatykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
ul. M. Kopernika 1
85-074 Bydgoszcz
www.imis.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  WAŻNE: *Kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Analiza matematyczna,

 • Algebra liniowa,

 • Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa,

 • Podstawy programowania,

 • Architektura systemów komputerowych,

 • Podstawy przedsiębiorczości,

 • Elementy ergonomii i BHP,

 • Przedmiot humanistyczny,

 • Język obcy.

II semestr

 • Analiza matematyczna,

 • Matematyka dyskretna,

 • Algorytmy i struktury danych,

 • Systemy operacyjne,

 • Programowanie obiektowe,

 • Grafika komputerowa.

III semestr

 • Podstawy metod probabilistycznych i statystyki,
 • Metody numeryczne,
 • Sieci komputerowe,
 • Bazy danych,
 • Podstawy inżynierii oprogramowania,
 • Język obcy,
 • Wychowanie fizyczne,

Przedmioty dla specjalności: Sieci i systemy rozproszone

 • Przetwarzanie równoległe i rozproszone

Przedmioty dla specjalności: Systemy informatyczne w technice i środowisku

 • Symulacja układów i procesów

Przedmioty dla specjalności: Programowanie aplikacji biznesowych

 • Skryptowe języki programowania

IV semestr

 • Techniki programowania i komunikacja człowiek-komputer,
 • Systemy informatyczne,
 • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Przedmioty ogólnouczelniane (do wyboru przez studentów),
 • Język obcy.

Przedmioty dla specjalności: Sieci i systemy rozproszone

 • Sieci i sterowniki przemysłowe,

 • Rozproszone systemy baz danych,

 • Technologie mobilne i rozproszone na platformie .NET.

Przedmioty dla specjalności: Systemy informatyczne w technice i środowisku

 • Wykład monograficzny,
 • Symulacja układów i procesów,
 • Komputerowe wspomaganie pomiarów.

Przedmioty dla specjalności: Programowanie aplikacji biznesowych

 • Programowanie interfejsów baz danych,
 • Aplikacje uniwersalne Windows,
 • Podstawy projektowania interfejsu użytkownika.

V semestr

 • Podstawy fizyki,
 • Wstęp do sztucznej inteligencji,
 • Systemy wbudowane,
 • Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe.

Przedmioty dla specjalności: Sieci i systemy rozproszone

 • Programowanie i obsługa systemów mobilnych,
 • Sieci komputerowe II,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

Przedmioty dla specjalności: Systemy informatyczne w technice i środowisku

 • Wykład monograficzny,
 • Podstawy modelowania materiałów i zjawisk,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

Przedmioty dla specjalności: Programowanie aplikacji biznesowych

 • Programowanie aplikacji sieciowych,
 • Zarządzanie procesem produkcji oprogramowania,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

VI semestr

 • Technologie internetowe
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Podstawy teleinformatyki, 
 • Zespołowy projekt informatyczny,

Przedmioty dla specjalności: Sieci i systemy rozproszone

 • Sieciowe systemy operacyjne,
 • Sieci komputerowe II,
 • Systemy rozproszone,
 • Programowanie w aplikacjach użytkowych,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

Przedmioty dla specjalności: Systemy informatyczne w technice i środowisku

 • Narzędzia modelowania w technice i środowisku,
 • CAD w grafice inżynierskiej,
 • Podstawy analizy danych eksperymentalnych,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

Przedmioty dla specjalności: Programowanie aplikacji biznesowych

 • Wprowadzenie do ASP.NET,
 • Aplikacje mobilne Android,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

VII semestr

 • Przetwarzanie obrazów,

 •  Zespołowy projekt informatyczny,

 •  Seminarium dyplomowe,

 •  Problemy społeczne i zawodowe informatyki.

Przedmioty dla specjalności: Sieci i systemy rozproszone

 • Rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

Przedmioty dla specjalności: Systemy informatyczne w technice i środowisku

 • Wykład monograficzny,
 • Wizualizacja i monitorowanie procesów,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

Przedmioty dla specjalności: Programowanie aplikacji biznesowych

 •  Internet Rzeczy i systemy wbudowane,
 •  Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom informatyki:

Informatyka