Mechatronika

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2500 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 1,5 roku

30.01.2019 - 19.02.2019 - rejestracja na ten kierunek

Stwórz świat XXII wieku

Studia te są adresowane w szczególności do absolwentów kierunku mechatronika I stopnia, ale także absolwentów innych kierunków (automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, metalurgia), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Zdobycie tytułu inżyniera daje już wyższe wykształcenie, ale dopiero dyplom magistra świadczy o pełnym przygotowaniu do danego zawodu. Studia te są połączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk. Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate.

Specjalności:

 • Mechatronika przemysłowa i produkcyjna: dzięki tej specjalności będziesz umiał projektować, wytwarzać i eksploatować układy mechatroniczne. Nauczymy Cię rozwiązywać problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.
 • Systemy pomiarowe i diagnostyczne: specjalność da Ci praktyczne przygotowanie w zakresie nowoczesnych metod akwizycji danych (sensory, układy sensoryczne), metod kondycjonowania i przetwarzania sygnałów (analogowych i cyfrowych) oraz zaawansowanego specjalistycznego programowania składników i funkcji układów pomiarowych. Poznasz również ważniejsze techniki pomiarowe stosowane w przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska.

Gdzie możesz znaleźć pracę po mechatronice na UKW

Studiując mechatronikę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się martwić o pracę po studiach, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. W zależności od wybranej specjalności, nasi absolwenci podejmują pracę w interdyscyplinarnych zespołach związanych z konstrukcją i wytwarzaniem, eksploatacją maszyn, w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym lub w charakterze programisty. Możecie kontynuować także swoją edukację na studiach doktoranckich w zakresie informatyki inżynierii materiałowej i mechaniki.

Warto studiować mechatronikę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki
Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
ul. M. Kopernika 1
85-074 Bydgoszcz
Zobacz stronę Instytutu


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku
mechatronika oraz absolwentów studiów wyższych kierunków pokrewnych:

 • automatyka i robotyka,

 • elektronika i telekomunikacja,

 • fizyka techniczna,

 • informatyka,

 • mechanika i budowa maszyn.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności - średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.


Lista przedmiotów

Mechatronika studia II stopnia (przedmioty wspólne na obu specjalnościach)

I semestr

 • Teoria i technika systemów
 • Projektowanie mechatroniczne
 • Mechanika III
 • Mechanika komputerowa
 • Teoria mechanizmów i dynamika maszyn
 • Teoria obwodów
 • Podstawy mikro i optoelektroniki
 • Systemy wbudowane
 • Komunikacja człowiek - komputer
 • Przetwarzanie sygnałów
 • Język obcy

II semestr

 • Systemy mechatroniczne
 • Eksploatacja urządzeń mechatronicznych
 • Układy programowalne
 • Napędy i sterowanie urządzeń mechatronicznych
 • Układy bezprzewodowe
 • Programowanie i sterowanie wysokopoziomowe
 • Przetwarzanie obrazów
 • Sztuczna inteligencja
 • Przedmiot ogólnouczelniany

III semestr

 • Przedmiot humanistyczny
 • Zarządzanie projektami i zespołami ludzi
 • Zarządzanie jakością
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot ogólnouczelniany
 • Wychowanie fizyczne

Specjalność: Mechatronika przemysłowa i produkcyjna

II semestr

 • Mechatronika maszyn roboczych
 • Roboty i manipulatory
 • Projektowanie mechatroniczne II
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

III semestr

 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Mechatronika maszyn roboczych
 • Zintegrowanie systemy wytwarzania
 • Wykład monograficzny
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Specjalność: Systemy pomiarowe i diagnostyczne

II semestr

 • Wirtualne i rozproszone systemy pomiarowe
 • Narzędzia i metody identyfikacji
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

III semestr

 • Systemy zapewnienia jakości
 • Metody badań nieniszczących i nieinwazyjnych
 • Projektowanie układów pomiarowych
 • Wykład monograficzny
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom mechatroniki:

Mechatronika