Kulturoznawstwo

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Film, teatr, promocja - po kulturoznawstwie jest w czym wybierać

Studia te są adresowane w szczególności do absolwentów kierunku kulturoznawstwo I stopnia, ale także absolwentów innych kierunków, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Kierunek ten z jednej strony skupia się na przekazaniu niezbędnej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa, a z drugiej uczy twórczego myślenia i rozumienia współczesnych aspektów kultury. Nasi studenci mają ogromny wpływ na lokalne działania kulturalne, nie tylko przez uczestnictwo w nich, ale przede wszystkim - organizację działań z szeroką pojętą kulturą. Już sama lokalizacja Instytutu w sercu Bydgoszczy pozwala studentom na życie zgodne z rytmem miasta i częste odwiedzanie pobliskich ośrodków kultury, takich jak Opera Nova, Miejskie Centrum Kultury, Teatr Polski czy Filharmonia Pomorska. Studenci, podejmując naukę na dodatkowym module nauczycielskim, mają możliwość nabycia uprawnień do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym przedmiotu wiedza o kulturze.

Specjalności:

 • Kultura popularna: kultura popularna to dziś cały świat: filmy, piosenki, sport, gry komputerowe, komiksy, moda. Wszyscy w niej uczestniczymy. Ty możesz więcej! Będziesz wiedział wszystko o kulturze popularnej: jak o niej mówić i pisać, jak ją odczytywać, jak doceniać, jak z niej korzystać. Dzięki temu będziesz cennym pracownikiem w mediach elektronicznych i tradycyjnych, domach kultury, w publicystyce artystycznej i popkulturowej, w kinach, galeriach, wystawach, w agencjach reklamowych, instytucjach badawczych.
 • Kultura malych ojczyzn: oprócz ogólnej wiedzy na temat kultury współczesnej będziesz mógł pogłębić wiedzę o wielokulturowości świata i zdobyć zarazem umiejętności kształtowania współistnienia różnych kultur. Nauczysz się rozumieć kulturę własną i inne. Będziesz mógł być pośrednikiem między kulturami. zdobędziesz wiedzę o mniejszościach narodowych. Będziesz przygotowany do pracy kulturze, edukacji, turystyce, instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po kulturoznawstwie na UKW

Ta kwestia przybiera na sile wraz z końcem studiów i dużej liczby studentów budzi coraz większe przerażenie. Studiując kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, nie musisz się jednak martwić, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. W zależności od wyboru specjalności i Twoich zainteresowań, możesz pracować jako animator kultury, specjalista ds. promocji, przewodnik, ale także jako twórca przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych. Do absolwenta tego kierunku są skierowane oferty pracy dla dziennikarzy, krytyków literackich czy kustoszy.

Warto studiować kulturoznawstwo na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
www.filologiapolska-kulturoznawstwo.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Na studia przyjmowani będą absolwenci wyższych kierunku kulturoznawstwo oraz innych kierunków studiów.

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom kulturoznawstwa:

Kulturoznawstwo