Podstawy prawne - studia 3 stopnia

Dokumenty dotyczące studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich) prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

Rok akademicki 2018/2019

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 85/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji oraz planowanej liczby przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 pobierz
 • Limit miejsc pobierz

Rok akademicki 2017/2018

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 79/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji oraz planowanej liczby przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 pobierz

Rok akademicki 2016/2017

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 55/2015/2016  z dnia 26 kwietnia 2016 r. pobierz
 • Limity przyjęć pobierz
 • Zarządzenie Nr 33/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2016/2017 pobierz

Rok akademicki 2015/2016

 • Uchwała Senatu nr 81/2014/15 z 28 kwietnia 2015 r. - studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2015/2016: pobierz
 • Limit miejsc na rok akademicki 2015/2016: pobierz
 • Regulamin rejestracji internetowej i terminy składania dokumentów: pobierz

Rok akademicki 2014/2015

 • Uchwała Senatu - studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
  w roku akademickim 2014/2015: pobierz
 • Kwestonariusz osobowy pobierz

Rok akademicki 2013/2014

 • Uchwała Senatu - studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
  w roku akademickim 2013/2014: pobierz
 • Planowana liczba miejsc na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie
  w roku akademickim 2013/2014 pobierz

Rok akademicki 2012/2013

 • Uchwała Senatu - studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
  w roku akademickim 2012/2013: pobierz
 • Planowana liczba miejsc na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie
  w roku akademickim 2012/2013: pobierz

Rok akademicki 2011/2012

 • Uchwała Senatu - studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
  w roku akademickim 2011/2012: pobierz

Rok akademicki 2010/2011

 • Uchwała Senatu - studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
  w roku akademickim 2010/2011: pobierz

Regulaminy

 • Regulamin studiów doktoranckich: pobierz
 • Regulamin rejestracji internetowej na studia w roku akademickim 2014/2015: pobierz
 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: pobierz

Info - co, gdzie, jak