Opłaty - studia niestacjonarne

Wysokość opłat i terminy wpłat

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych
w roku akademickim 2018/2019 wynosi: pobierz

Czesne za semestr zimowy można opłacić jednorazowo w terminie do dnia 31 października lub w czterech równych ratach w następujących terminach:

 • I rata do dnia 31 października,
 • II rata do dnia 30 listopada,
 • III rata do dnia 31 grudnia,
 • IV rata do dnia 31 stycznia.

Czesne za semestr letni można opłacić jednorazowo w terminie do dnia 28 lutego lub w czterech równych ratach w następujących terminach:

 • I rata do 28 lutego,
 • II rata do 31 marca,
 • III rata do 30 kwietnia,
 • IV rata do dnia 31 maja.

Podstawy prawne

 1. Regulamin pobierania opłat i zasad udzielania zwolnień z opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego: pobierz
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów pobierz
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 15/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów pobierz

Info - co, gdzie, jak