Opłaty - studia niestacjonarne

Wysokość opłat i terminy wpłat

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych
w roku akademickim 2016/2017 wynosi: pobierz

 • Czesne za semestr zimowy można opłacić jednorazowo w terminie do dnia 31 października lub w czterech równych ratach w następujących terminach:
 • I rata do dnia 31 października,
 • II rata do dnia 30 listopada,
 • III rata do dnia 31 grudnia,
 • IV rata do dnia 31 stycznia.
 • Czesne za semestr letni można opłacić jednorazowo w terminie do dnia 28 lutego lub w czterech równych ratach w następujących terminach:
 • I rata do 28 lutego,
 • II rata do 31 marca,
 • III rata do 30 kwietnia,
 • IV rata do dnia 31 maja.

Podstawy prawne

 1. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018: pobierz
 2. Regulamin pobierania opłat i zasad udzielania zwolnień z opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego: pobierz
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 100/2015/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 171/2013/2014 Senatu UKW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego: pobierz

Info - co, gdzie, jak