Modu kształcenia nauczycieli

W związku ze zmianami przepisów dotyczących kształcenia nauczycieli oferta umożliwiająca nabycie kwalifikacji nauczycielskich jest w trakcie przygotowywania. Opublikowana zostanie w roku akademickim 20178/2018.

Info - co, gdzie, jak