Liczba miejsc

Planowana liczba miejsc ogółem na wszystkie wydziały w UKW na rok akademicki 2018/2019 wynosi:

Studia stacjonarne: 2740

  • studia I stopnia: 1816

  • studia II stopnia: 834

  • jednolite magisterskie: 90

 

Studia niestacjonarne: 1685

  • studia I stopnia: 976

  • studia II stopnia: 619

  • jednolite magisterskie: 90

Zobacz planowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2018/2019 pobierz

Info - co, gdzie, jak