Liczba miejsc

Planowana liczba miejsc ogółem na wszystkie wydziały w UKW na rok akademicki 2016/2017 wynosi:

Studia stacjonarne: 2809

  • studia I stopnia: 1844
  • studia II stopnia: 875
  • studia jednolite magisterskie: 90

Studia niestacjonarne: 2650

  • studia I stopnia: 1339
  • studia II stopnia:  833
  • jednolite magisterskie: 90

Zobacz planowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2017/2018 pobierz

Info - co, gdzie, jak