Legitymacja studencka i fotografia

Ważne informacje organizacyjne

 1. Po uzyskaniu statusu "kandydat zakwalifikowany" prosimy o dokonanie opłaty za legitymację studencką.
 2. Opłatę za legitymację (w wysokości 17 zł) uiszcza się raz, niezależnie od ilości wybranych kierunków studiów. WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś absolwentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymację studencką to nie uiszczaj opłaty za ELS, ponieważ drugiej nie otrzymasz.
 3. Należy pamiętać, że wpłata realizowana w sposób tradycyjny (np. przekazem pocztowym) może skutkować wydłużeniem terminu przekazania środków na konto uczelni nawet do dwóch tygodni.
 4. Dowód wpłaty należy dołączyć do teczki z dokumentami kandydata.
 5. Opłatę za legitymację można wpłacić na poniższe konto:

Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)

Jak poprawnie przygotować zdjęcie do dokumentów?

Pamiętaj, że zdjęcie zostanie wykorzystane do wydania elektronicznej legitymacji studenckiej.

Wersja elektroniczna:

W koncie kandydata, w dziale "Fotografia" należy zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie powinno być:

 • w formacie JPG; minimalny rozmiar fotografii: szerokość - 300 pikseli, wysokość - 375 pikseli,
 • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • kolorowe, przedstawiające twarz osoby na jasnym tle bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; twarz powinna zajmować 70-80% fotografii,
 • wyraźne i nie zeskanowane - zarys fotografii nie może być widoczny.

Przykłady fotografii:

Od roku akademickiego 2016/2017 zdjęciem prawidłowym jest zdjęcie twarzy wykonane na wprost.

 

dobrze 

 

źle
Grymasy i emocje sa niedozwolone
Zdjęcie wykonane z profilu jest nieprawidlowe
źle
Zbyt silne zbliżenie owalu twarzy
źle
Nakrycia głowy są zabronione
źle
Tło zdjęcia powinno być jednorodne

Wersja papierowa

Kandydat wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest dostarczyć aktualne fotografie w formie papierowej: 1 na studia stacjonarne oraz 1 na studia niestacjonarne. Dostarczone fotografie muszą być zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, tzn.:

 • wymiary 45x35 mm,
 • zrobione na wprost,
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

WAŻNE:  Złożone w dokumentach fotografie powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem.

Zobacz więcej informacji nt. fotografii papierowej pobierz

Zwrot opłaty za legitymację:

 1. Zwrot opłaty jest możliwy tylko w przypadku:
  • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów
  • gdy kierunek nie zostanie utworzony z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
 2. W celu uzyskania zwrotu opłaty należy skierować wniosek o zwrot opłaty za legitymację do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty.
  Wzór wniosku do pobrania pobierz
 3. Wniosek bez oryginału dowodu wpłaty nie będzie rozpatrywany.
 4. Wniosek o zwrot opłaty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

  WAŻNE: Wnioski przesłane faxem lub e-mailem nie będą rozpatrywane!

 5. Wniosek o zwrot opłaty za legitymację należy dostarczyć najpóźniej do:
  31 lipca - w przypadku kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie do 10 lipca 2017 r.
  28 września - w przypadku kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie do 13 września 2017 r.
  16 marca - w przypadku kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie do 19 lutego 2018 r.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, opłata zostanie przekazana na wskazane konto wnioskującego.
 7. Wniosek o zwrot opłaty za legitymację należy dostarczyć na adres:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
(DS1 Romek)
ul. Łużycka 24
85-096 Bydgoszcz

Info - co, gdzie, jak