Kto jest kim na uczelni

Dziekanat, instytut, prorektor... jeśli te nazwy nic Wam nie mówią albo nie wiecie do kogo zwrócić się z trapiącymi Was pytaniami lub problemami, przeczytajcie poniższy miniprzewodnik.

Władze Uczelni

  • Nasza uczelnia, podobnie jak inne szkoły posiada swojego dyrektora i władze. Oczywiście uczelnia wyższa jest o wiele większa od szkoły średniej i potrzebuje więcej osób do zarządzania.
  • Odpowiednikiem dyrektora szkoły jest rektor uczelni oraz prorektorzy, którzy w razie potrzeby mogą występować w jego imieniu.
  • Rektor i prorektorzy zajmują się różnymi sprawami m.in. promocją uczelni, dydaktyką, współpracą z zagranicą, natomiast finansami zarządza kanclerz uczelni.
  • Uczelnia podzielona jest na wydziały, które dzielą się na instytuty i katedry. Szefem każdego z wydziałów jest dziekan oraz prodziekani. Ich zadaniem jest dbanie o dobro wydziału, planowanie studiów oraz rozpatrywanie Waszych spraw związanych ze studiami.

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich zajmuje się m.in. przyjmowaniem kandydatów na studia. Jest miejscem Waszego pierwszego kontaktu z uczelnią. To tutaj możecie zadać pytania związane z zasadami rekrutacji, przebiegiem kwalifikacji i poprosić o pomoc, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich zajmuje się Waszymi sprawami do momentu otrzymania przez Was informacji o przyjęciu na studia.

WAŻNE: Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich nie posiada informacji na temat planów zajęć. W sprawie planu zajęć prosimy kontaktować się z Instytutem odpowiednim dla Waszego kierunku.

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich to miejsce, w którym nie tylko rekrutujecie się na studia, ale również, już jako studenci, możecie ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego. Informacje na ten temat znajdziecie na stronie DRiSS.

Kolejne miejsce, które poznacie (już jako studenci UKW) to dziekanat.

Dziekanat Wydziału

Do dziekanatu trafiają Wasze dokumenty po zakończeniu rekrutacji. Z chwilą otrzymania przez Was informacji o przyjęciu na studia wychodzicie spod opieki Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich, a Waszymi sprawami zajmuje się dziekanat wydziału, na którym studiujecie.

Dziekanat zajmuje się m. in.:

  • wydawaniem indeksów i legitymacji,
  • przekazuje dziekanowi wydziału Wasze prośby i wnioski związane ze studiami,
  • wydaje zaświadczenia potrzebne do różnych urzędów np. ZUS, WKU,
  • przechowuje dokumenty, które złożyliście podczas rekrutacji.

Sprawdźcie, jak skontaktować się z dziekanatem waszego wydziału:

Instytuty Wydziału

Każdy wydział podzielony jest na instytuty i katedry, a każdy z nich ma swój sekretariat, w którym możecie m.in.

  • dowiedzieć się gdzie i kiedy odbywają się zajęcia,
  • dowiedzieć się, kiedy i gdzie dyżuruje wykładowca (będący pracownikiem danego instytutu), z którym chcielibyście się spotkać.

Sprawdźcie, jak skontaktować się z instytutem waszego wydziału:

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki to Wasz głos na uczelni. Jego zadaniem jest reprezentowanie Waszych interesów przed Władzami Uczelni. Samorząd zajmuje się rozmaitymi sprawami studenckimi, a także organizowaniem obozów adaptacyjnych dla świeżo upieczonych studentów.


Info - co, gdzie, jak