Harmonogram rekrutacji zimowej

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
Rok akademicki 2017/2018

 • 30 stycznia - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 19 luty - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 19 luty, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 20 luty - Księgowanie opłat rekrutacyjnych kandydatów, którzy zakończyli rejestrację internetową 19 lutego 2018.
  WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
  WAŻNE: Kandydaci, których opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana, muszą wyjaśnić zaistniałą sytuację do 20 lutego 2018, do godz. 12.00przedstawiając w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • 21 luty - Egzaminy wstępne
 • 22 luty - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji) 
 • 26-27 luty - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić do UKW do 27 lutego 2018 rdo godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję OdwoławcząPrzyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
 • 28 luty - Ogłoszenie list osób przyjętych na studia 
 • 16 marca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 21 marca - Komisja Odwoławcza

Info - co, gdzie, jak