Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji 2017/2018                     

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Stacjonarne jednolite studia magisterskie

Etap rekrutacji:

 • 6 czerwca Rozpoczęcie rejestracji internetowej

 • 10 lipca - Zakończenie rejestracji internetowej

  Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej

  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 10 lipca,do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 11 lipca - Księgowanie opłat rekrutacyjnych kandydatów, którzy zakończyli rejestrację
  internetową 10 lipca 2017.
  WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu
  dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
  WAŻNE: Kandydaci, których opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana, muszą
  wyjaśnić zaistniałą sytuację do 11 lipca 2017, do godz. 12.00 przedstawiając w Dziale
  Rekrutacji i Spraw Studenckich dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • 12 lipca - Egzaminy wstępne
 • 14 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji)
 • 18-19 lipca - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
  na studia w I turze
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 19 lipca 2017, do godz.
  14.00
  . Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 21 lipca - Ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
  Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji dla kandydatów z list rezerwowych (II tura
  rekrutacji)
 • 25 lipca - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na
  studia w II turze
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 26 lipca 2017, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 27 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji dla kandydatów z list rezerwowych
  (III tura rekrutacji)
  WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia III tury rekrutacji, jeśli w
  poprzednich turach zostanie przyjęta odpowiednia ilość kandydatów. W przypadku
  przeprowadzenia III tury rekrutacji dokumenty będą przyjmowane od kandydatów w dniu 27
  lipca.
 • 28 lipca - Ogłoszenie list osób przyjętych na studia
 • 29 lipca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 3-5 sierpnia - Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
 • 7 września - Komisja Odwoławcza

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Harmonogram rekrutacji 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne i niestacjonarne  drugiego stopnia

Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

Nabory dodatkowe na studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • 6 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 13 września, godz. 13:00 - Zakończenie rejestracji internetowej

  Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej

  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin

  do 13 września do godz. 13.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 14 września - Księgowanie opłat rekrutacyjnych kandydatów, którzy zakończyli rejestrację internetową 13 września 2017.

  WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.

  WAŻNE: Kandydaci, których opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana, muszą wyjaśnić zaistniałą sytuację do 14 września 2017, do godz. 12.00 przedstawiając w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 • 14 września - Egzaminy wstępne
 • 15 września - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji)
 • 18-19 września - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w I turze

  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 19 września 2017, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.

  Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.
 • 22 września - Ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
  Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji dla kandydatów z list rezerwowych (II tura rekrutacji)
 • 26 września - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w II turze

  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 26 września 2017,do godz. 12.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.

  Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.
 • 28 września - Ogłoszenie list osób przyjętych na studia
  Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 3-4 października - Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
 • 26 października - Komisja Odwoławcza

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

 

Harmonogram rekrutacji 2017/2018

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia:

edukacja-techniczno informatyczna, inżynieria materiałowa i mechatronika

 • 30 stycznia - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 19 lutego - Zakończenie rejestracji internetowej

  Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej

  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 19 luty,do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 20 lutego - Księgowanie opłat rekrutacyjnych kandydatów, którzy zakończyli rejestrację internetową 19 lutego 2018.

  WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.

  WAŻNE: Kandydaci, których opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana, muszą wyjaśnić zaistniałą sytuację do 20 lutego 2018, do godz. 12.00 przedstawiając w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 • 21 lutego - Egzaminy wstępne
 • 22 lutego - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji)
 • 26-27 lutego - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić do UKW do 27 lutego 2018 r,

  do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.

  Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 28 lutego - Ogłoszenie list osób przyjętych na studia
 • 16 marca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 21 marca  - Komisja Odwoławcza

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Info - co, gdzie, jak