Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Stacjonarne jednolite studia magisterskie

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji:

 • 5 czerwca Rozpoczęcie rejestracji internetowej

 • 14 lipca - Zakończenie rejestracji internetowej
  Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 14 lipca,do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 • 16, 17 lipca - Egzaminy wstępne
  WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
 • 19 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji)
 • 23-24 lipca - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
  na studia w I turze
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 24 lipca 2019do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 26 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji 
 • 29 lipca - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 30 lipca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 5 sierpnia - Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
 • 3 września - Komisja Odwoławcza

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne  drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

 • 5 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 11 września - Zakończenie rejestracji internetowej
  Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 11 września do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 12 września - Egzaminy wstępne
  WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
 • 13 września - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji)
 • 14, 16 września - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 16 września 2019, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.
 • 18 września - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji 
 • 20 września - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 27 września - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej 
 • 14 października - Komisja Odwoławcza

Info - co, gdzie, jak