Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji 2017/2018                     

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Stacjonarne jednolite studia magisterskie

Etap rekrutacji:

 • 6 czerwca Rozpoczęcie rejestracji internetowej

 • 10 lipca - Zakończenie rejestracji internetowej
  Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 10 lipca,do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 • 11 lipca - Księgowanie opłat rekrutacyjnych kandydatów, którzy zakończyli rejestrację internetową 10 lipca 2017.
  WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
  WAŻNE: Kandydaci, których opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana, muszą wyjaśnić zaistniałą sytuację do 11 lipca 2017, do godz. 12.00 przedstawiając w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • 12 lipca - Egzaminy wstępne
 • 14 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji)
 • 18-19 lipca - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
  na studia w I turze
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 19 lipca 2017, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 21 lipca - Ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
  Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji dla kandydatów z list rezerwowych (II tura rekrutacji)
 • 25 lipca - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w II turze
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 26 lipca 2017, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 27 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji dla kandydatów z list rezerwowych (III tura rekrutacji)
  WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia III tury rekrutacji, jeśli w poprzednich turach zostanie przyjęta odpowiednia ilość kandydatów. W przypadku przeprowadzenia III tury rekrutacji dokumenty będą przyjmowane od kandydatów w dniu 27 lipca.
 • 28 lipca - Ogłoszenie list osób przyjętych na studia
 • 29 lipca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 3-5 sierpnia - Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
 • 7 września - Komisja Odwoławcza

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne  drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie
Nabory dodatkowe na studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • 6 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 13 września, godz. 13:00 - Zakończenie rejestracji internetowej
  Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 13 września do godz. 13.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 14 września - Księgowanie opłat rekrutacyjnych kandydatów, którzy zakończyli rejestrację internetową 13 września 2017.
  WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
  WAŻNE: Kandydaci, których opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana, muszą wyjaśnić zaistniałą sytuację do 14 września 2017, do godz. 12.00 przedstawiając w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • 14 września - Egzaminy wstępne
 • 15 września - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji)
 • 18-19 września - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w I turze
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 19 września 2017, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.
 • 22 września - Ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
  Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji dla kandydatów z list rezerwowych (II tura rekrutacji)
 • 26 września - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w II turze
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 26 września 2017, do godz. 12.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.
 • 28 września - Ogłoszenie list osób przyjętych na studia
  Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 3-4 października - Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
 • 26 października - Komisja Odwoławcza

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Info - co, gdzie, jak